22-08-2014 / Brief van Belastingdienst: geen verrekening van loonbelasting zonder jaaropgaaf

 

Op 22 mei jl. publiceerden wij de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant over het niet mogen verrekenen van loonbelasting als er geen jaaropgaaf is (zie link hiernaast). Er is hoger beroep aangetekend bij Gerechtshof Den Bosch tegen deze uitspraak, dus het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Maar de Belastingdienst is al wel in actie gekomen, want wij kregen een kopie van een brief van de Belastingdienst Den Haag van 1 augustus 2014, waarin aan een artiest uitdrukkelijk wordt geschreven dat hij geen loonbelasting meer mag verrekenen zonder jaaropgaaf. Daarmee wordt een eerdere toezegging ingetrokken (zie brief hiernaast bij Downloads).

De brief van de Belastingdienst is prematuur, want de zaak is in hoger beroep nog onder de rechter.

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug