15-07-2014 / Update van OESO Modelverdrag: veel tekst over art. 17 voor artiesten en sporters

 

Vandaag heeft de OESO de 2014 Update van het Modelverdrag gepubliceerd. Daarin staan - zoals reeds aangekondigd - veel wijzigingen op het commentaar op art. 17 voor artiesten en sporters. Zie bijgaande tekst (met alleen de stukken over art. 17).

Het OESO Commentaar heeft geen directe werking, maar geeft aanbevelingen voor staten bij het sluiten en de interpretatie van belastingverdragen. Dit kan ook Nederlandse artiesten en sporters helpen als Nederland afspraken maakt met andere landen. Tot nu toe doet Nederland dat erg slecht, want meestal staan alleen de basis art. 17, lid en 2 in de belastingverdragen en de laatste jaren vaker ook art. 17, lid 3 met een uitzondering voor gesubsidieerde artiesten en sporters (>50% subsidie), maar meer doet Nederland niet, ondanks de beloften in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid van februari 2011 (zie link hiernaast). 

In het nieuwe Commentaar op art. 17 staan de volgende mogelijkheden:

  • Paragraph 2: vrijstelling voor salarisbetalingen aan artiesten en sporters die als werknemer met hun groep in het buitenland optreden. Deze optie stond al in het oude commentaar, maar nu wordt er een duidelijk tekstvoorstel gegeven.
  • Paragraph 10: kostenaftrek in land van het optreden
  • Paragraph 10.1: vrijstelling voor lagere inkomsten. IMF SDR 15.000 is ongeveer gelijk aan EUR 17.000. Maar aan landen wordt wel toegestaan om eerst belasting te heffen, waarna pas na afloop van het jaar teruggaven worden verleend en dat is een vervelend obstakel (Par. 10.3).
  • Paragraph 14: vrijstelling voor gesubsidieerde artiesten en sporters (> 50% subsidie)
  • Paragraph 14.1: betalingen door groepen of teams aan individuele artiesten en sporters niet belasten (zie ook Par. 2)

In het rapport van 26 juni 2014, getiteld "Issues related to Article 17 of the Model Tax Convention", wordt toegelicht welke overwegingen de OESO heeft gehad voor de wijzigingen (zie bijgaande tekst).

Dit voorjaar had de OESO al laten weten dat het schrappen van art. 17 wel besproken is, maar dat daarvoor te weinig steun was van de lidstaten (zie bijgaande brief van 7 mei 2014). Dit wordt ook besproken aan het begin van het rapport van 26 juni 2014. Hiermee volgt de OESO dus niet het voorbeeld van Nederland, dat zijn belastingheffing van buitenlandse artiesten en sporters uit verdragslanden in 2007 eenzijdig heeft afgeschaft. Iedereen is daar blij mee, het heeft veel problemen opgelost. Ook de grote sporttoernooien gaan tegenwoordig zonder bronbelasting, zoals het WK voetbal, de Champions en Europa League en de Olympische Spelen, en daarmee worden veel belastingproblemen voorkomen.

Bij elkaar is deze Update van het OESO Modelverdrag erg teleurstellend, want Nederlandse artiesten en sporters zijn hier nauwelijks mee geholpen. Voor hen bestaat nog steeds het grote risico dat zij dubbel belasting betalen over buitenlandse optredens. Genoeg reden om te blijven werken aan verdere verbetering.

 

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug