03-03-2014 / Overeenkomsten voor periodieke giften op website Belastingdienst

 

De Belastingdienst heeft de overeenkomsten voor een periodieke gift gepubliceerd. Vanaf 2014 hoeft voor zo'n periodieke gift geen notariële akte meer gemaakt te worden, maar kan een onderlinge overeenkomst opgesteld worden. Daarvoor had de Belastingdienst beloofd een modelovereenkomst te maken en die is nu gepubliceerd. Zie de link hiernaast (incl. toelichting).

Er zijn twee overeenkomsten gemaakt, namelijk voor giften in geld en giften in natura. En er is een model voor een betalingsvolmacht gemaakt. Zie bijgaande pdf's. 

Het voordeel van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is bij de particuliere gever, omdat de drempel van 1% van het inkomen niet van toepassing is. Wel moet de gift 5 jaar lang in vaste bedragen worden gedaan. Als de gift aan een culturele instelling wordt gedaan geldt de multiplier van 25% extra aftrek.

De periodieke gift eindigt bij het overlijden van de gever. Maar die kan in zijn of haar testament laten opnemen dat de erfgenamen de periodieke gift moeten voortzetten. Dat heeft twee voordelen, namelijk dat de waarde van de nalatenschap verlaagd wordt en dat het restant van de periodieke gift door de erfgenamen kan worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Zie bijgaand artikel uit Tips en Advies.

Categorie: Geefwet, ANBI- en CI-status en VPB

« Terug