29-01-2014 / Artiestentabellen 2014

 

 Vandaag hebben wij de artiestentabellen 2014 gemaakt. In de downloads kunt u vinden:

  • 2014 - artiestentabel: gespecificeerde netto-bruto berekening
  • 2014 - simpel % netto-bruto: een tabel met uitsluitend het percentage dat bovenop het nettobedrag komt om tot de totale werkgeverslasten te komen
  • 2014 - met KVR: een tabel waarin de maximale kleinevergoedingsregeling van 163 euro per optreden is afgetrokken alvorens de LB en premies berekend worden

In deze tabellen is een premie sectorfonds wachtgeld opgenomen van 12,80%. Dit is de premie voor sector 54, categorie 01 (Culturele instellingen, Premiegroep kort), die wordt vermeld in de Nieuwsbrief loonheffingen 2013 van de Belastingdienst.

In de WAO-premie zijn tevens de Whk-premie (Werkhervattingskas) en de opslag voor de kinderopvang opgenomen.

 

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug