26-07-2012 / Belastingvrijstelling voetballer geldt ook voor buitenlandse trainingskampen

Op 29 juni 2012 deed Gerechtshof Den Bosch in hoger beroep uitspraak in een zaak over een PSV-voetballer, die vrijstelling van Nederlandse belasting wilde voor buitenlandse wedstrijden en trainingskampen. Dit omdat art. 17 van de belastingverdraagen het recht om belasting te heffen toewijst aan de landen waar werkzaamheden worden verricht. Dit geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor artiesten. Eerder had Rechtbank Breda beslist dat deze vrijstelling niet gold voor trainingskampen (zie ons nieuwsbericht van 22-02-2012), maar Gerechtshof Den Bosch vindt nu van wel. En dit lijkt ons juist.

De uitspraak is heel specifiek, omdat Nederland nog maar weinig landen de vrijstellingsmethode heeft afgesproken (zie opsomming in commentaar op de uitspraak). Met de meeste landen is de verrekeningsmethode in het belastingverdrag opgenomen. Voor een duidelijke uitleg van het verschil tussen beide systemen verwijzen wij naar de boeken "Artiest en Recht" en "Artiest en Fiscus", die onder "Links" op onze website te vinden zijn.

Het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) heeft de uitspraak gepubliceerd, zie hiernaast.

 

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug