22-06-2012 / Hoge Raad: muziekfestival is niet in het algemeen belang

Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak over het Moulin Blues festival in Ospel. De vraag was of dit rhythm & bluesfestival in het algemeen belang is. Er liepen twee procedures, namelijk over de vennootschapsbelasting en over de ANBI-status. In beide gevallen heeft de Hoge Raad negatief geoordeeld.

Eerder had Rechtbank Breda in beide zaken wel beslist dat het muziekfestival in het algemeen belang werd georganiseerd, maar later in 2010 resp. 2011 had Gerechtshof Den Bosch dit afgewezen. Voor de vennootschapsbelasting vond het hof dat "het samenbrengen van artiesten en publiek" geen algemeen maatschappelijk belang is, terwijl voor de ANBI-status het hof oordeelde dat "min of meer commerciële tarieven werden gehanteerd", waardoor er geen algemeen nut wordt beoogd. De Hoge Raad vindt deze oordelen niet onbegrijpelijk en laat de uitspraken van het hof in stand. Zie bijgaande uitspraken.

Heel vreemd, want een muziekfestival is cultuur en daarmee in het algemeen belang. En een festival dat georganiseerd wordt door vrijwilligers en dus geen loonkosten doorberekent in zijn entree- en drankprijzen, hanteert geen commerciële tarieven. Wij hebben de beide procedures gevoerd en de argumenten duidelijk aangedragen, maar de Hoge Raad heeft er niets mee gedaan. En daarmee wordt dit muziekfestival (en anderen) tekort gedaan.

Categorie: Geefwet, ANBI- en CI-status en VPB

« Terug