31-05-2012 / De juiste BTW afgedragen in voorjaar 2011?

De overgangsregeling voor de BTW-verlaging per 1 juli 2012 doet de vraag rijzen of organisatoren van optredens (theaters, concertzalen, poppodia en festivals) wel de juiste BTW hebben afgedragen in het voorjaar van 2011. Ook toen waren er voorverkopen voor optredens van na 1 juli 2011 en is daarop toen nog het lage BTW-tarief (6%) of al het hoge BTW-tarief (19%) toegepast? Uit het Besluit van 21 december 2011 van de staatssecretaris van Financiën kon worden opgemaakt dat deze voorverkopen onder 19% BTW zouden moeten vallen, als de optredens na de datum van de BTW-verhoging per 1 juli 2011 zouden plaatsvinden (zie punt 2 van het Besluit hiernaast).

Maar ook in 2011 golden art. 93 en art. 65 van de Europese BTW-richtlijn 2006/112/EG (zie hiernaast). Die bepalen dat bij vooruitbetaling de BTW al moet worden afgedragen en wel naar het tarief dat op het moment van de vooruitbetaling geldt. Dit in afwijking van de hoofdregel dat de datum van de prestatie (= optreden) bepalend is voor het BTW-tarief. Op voorverkopen in het eerste half jaar van 2011 voor optredens van na 1 juli 2011 was dus 6% BTW van toepassing.

Diegenen die in het voorjaar van 2011 toch 19% BTW hebben afgedragen voor optredens van na 1 juli 2011, moeten het verschil met 6% BTW kunnen terugvragen bij de Belastingdienst. Tenzij zij die BTW expliciet op een factuur in rekening gebracht hebben, maar bij voorverkopen aan particulieren is daar normaliter geen sprake van.

Dit kan een compensatie zijn voor die organisatoren van optredens die zich nu benadeeld voelen door de beperkte overgangsregeling voor voorverkopen die in het Besluit van 25 mei 2012 wordt geboden.

Categorie: Diversen

« Terug