25-05-2012 / Voorjaarsnota: alle kunst gaat naar 6% BTW (per 1 juli 2012)

Vanmiddag heeft de Minister van Financiën de Voorjaarsnota 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Naast veel bezuinigingen en lastenverzwaringen staat daarin ook de bevestiging dat alle kunst per 1 juli 2012 naar het lage BTW-tarief van 6% gaat. Dus niet alleen de entreegelden, maar ook de gages van de artiesten en de verkopen van beeldende kunst en de invoer van gebruiksvoorwerpen en antiquiteiten. Wij leiden dit af uit de omschrijving in de Voorjaarsnota én uit het bedrag van 90 miljoen euro, dat gelijk is aan de besparing die in het Belastingplan 2011 was opgenomen.

Zie bijgaand uittreksel uit de Voorjaarsnota 2012. Er volgt binnenkort een beleidsbesluit waarin de BTW-verlaging wordt uitgewerkt, zodat deze per 1 juli a.s. in werking kan treden. De wetgeving volgt daarna, want die kan niet op tijd door het parlement worden behandeld.

Voor het BTW-tarief op de voorverkopen wordt in dat beleidsbesluit bepaald, dat het lage BTW-tarief van 6% op voorverkopen voor optredens van 1 juli a.s. of daarna vanaf de datum van het beleidsbesluit mag worden toegepast. Op eerdere voorverkopen is nog wel het BTW-tarief van 19% van toepassing; er mag dus niet herrekend en teruggevraagd worden. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met art. 65, 66, 93 en 95 van de BTW-richtlijn 2006/112/EG; zie bijgaande tekst. 

Categorie: Diversen

« Terug