02-06-2012 / Tax Exemptions for EURO 2012 in Poland and Ukraine - European Taxation

In het juninummer van European Taxation (IBFD) staat het artikel "Tax Exemptions for EURO 2012 in Poland and Ukraine", geschreven door Karolina Tetlak (Universiteit Warschau) en Dick Molenaar. Eerder zetten wij de online publicatie al op deze website.

Het artikel bespreekt de bijzondere vrijstellingen die beide landen toestaan voor het Europees Kampioenschap voetbal dat van 8 juni t/m 1 juli 2012 in de twee landen gespeeld gaat worden. De meeste aandacht in het artikel gaat naar de belastingheffing van de voetballers, want volgens art. 17 van alle belastingverdragen van Polen en Oekraïne hebben zij het recht om belasting te heffen, maar de UEFA heeft bedongen dat dit niet zal gebeuren. Deze eenzijdige vrijstelling van bronheffing lijkt op de vrijstelling die Nederland sinds 2007 heeft voor buitenlandse artiesten, sporters en gezelschappen uit landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft.

Wel het recht om te heffen, maar dat toch niet toepassen. Het klinkt vreemd, maar het is heel positief want het neemt het risico weg van art. 17 van de belastingverdragen dat de sporters en artiesten in hun woonland onvoldoende of zelfs helemaal geen verrekening van de buitenlandse belasting kunnen krijgen. Eigenlijk moet art. 17 als uitzonderlijke regel verdwijnen, want dat bereikt zijn doel helemaal niet. Landen kunnen met een bronheffing voor artiesten en sporters uit niet-verdragslanden voldoende waarborg bieden dat er geen inkomsten weggesluisd worden naar belastingparadijzen.

De UEFA past dit niet alleen toe bij EURO 2012 maar ook bij de Champions League finales van 2011 (Londen), 2012 (München) en 2013 (Londen). En de IOC heeft vrijstellingen van bronheffing bedongen bij Canada (Winterspelen 2010) en Groot-Brittannië (Zomerspelen 2012).

Opvallend is dat deze vrijstelling voor EURO 2012 een tax incentive oplevert voor het Spaanse team. In het belastingverdrag met Polen is namelijk de belastingvrijstellingsmethode afgesproken en door de vrijstelling van bronheffing tijdens EURO 2012 leidt dit voor hen tot double-non-taxation voor hun 3 groepswedstrijden in Gdansk, Polen. Ook spelers van andere landen, die wonen in Spanje omdat zij daar voetballen, kunnen deze dubbele belastingvrijstelling genieten voor wedstrijden in Polen. Of het ook voor trainingen geldt is nog de vraag, want Rechtbank Breda had daarover op 30 november 2011 een andere mening dan het OESO Commentaar op art. 17 (zie bijgaande uitspraak). Dit is bijvoorbeeld van belang voor Affelay (Nederland), omdat hij in Barcelona woont en het Nederlands trainingskamp in Krakow, Polen is. Hij zou ook kunnen profiteren als Nederland later nog in Polen zou komen te spelen.

Alle andere belastingverdragen hebben de verrekeningsmethode, dus de spelers uit die landen moeten normaal in hun woonland belasting betalen.

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug