22-02-2012 / Profsporter en belastingvrijstelling voor buitenlandse inkomsten

Op 30 november 2011 deed Rechtbank Breda uitspraak in een zaak over een PSV-voetballer, die vrijstelling van Nederlandse belasting wilde voor buitenlandse wedstrijden en trainingskampen. Dit omdat art. 17 van de belastingverdraagen het recht om belasting te heffen toewijst aan de landen waar werkzaamheden worden verricht. Dit geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor artiesten.

De uitspraak is heel specifiek, omdat Nederland nog maar weinig landen de vrijstellingsmethode heeft afgesproken. Met de meeste landen is de verrekeningsmethode in het belastingverdrag opgenomen. Voor een duidelijke uitleg van het verschil tussen beide systemen verwijzen wij naar de boeken "Artiest en Recht" en "Artiest en Fiscus", die onder "Links" op onze website te vinden zijn.

Het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) heeft de uitspraak gepubliceerd, zie hiernaast.

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug