03-01-2012 / Wat betekent de Geefwet per 2012

De Geefwet, het Belastingplan 2012 en de Overige Fiscale Maatregelen 2012 zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en per 1 januari 2012 in werking getreden. Wat betekent dit nu precies voor culturele instellingen? Zie bijgaande notitie met daarin:

1. Uitbreiding begrip “algemeen nut beogende instelling” (ANBI)
2. Nieuw begrip “culturele instelling” (CI) en extra giftenaftrek van 25% resp. 50%
3. Vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek
4. Optie voor volledige VPB-plicht voor verenigingen en stichtingen
5. Uitbreiding winstgrenzen voor VPB-vrijstelling
6. Indien toch VPB-plicht: (1) aftrek van fictieve vrijwilligerskosten
7. Indien toch VPB-plicht: (2) beperking aftrek van winstuitkeringen door fondswervers
8. Indien toch VPB-plicht: (3) aftrek door bestedingsreserve
9. Teruggaaf van energiebelasting
 

 

Categorie: Geefwet, ANBI- en CI-status en VPB

« Terug