31-12-2011 / Amateurmuziek en -toneel per 2012 onder betere BTW-vrijstelling

Per 2012 gaan amateurmuziek- en toneelverenigingen onder een betere BTW-vrijstelling vallen, namelijk de sociaal-culturele vrijstelling van art. 11 Wet OB. De staatssecretaris van Financiën heeft dit in zijn Besluit van 22 december 2011 opgenomen. Er bestond tot nu toe ook al een BTW-vrijstelling voor amateurmuziek en -toneel, maar die had een bovengrens van € 22.689 omzet per jaar. Velen bleven daaronder, maar er was een risico van overschrijding.

Ook zijn er veel amateurgroepen, die vanwege het lage BTW-tarief op gages en entreegelden er jaren zelf voor hadden gekozen om BTW-plichtig te zijn. De 6% op de inkomsten was lager dan de 19% op een deel van de uitgaven, waardoor BTW-teruggaven mogelijk waren. Maar met de BTW-verhoging van 1 juli 2011 is dit voordeel voor nagenoeg iedereen verdwenen. En zullen er amateurgroepen zijn, die nu BTW moeten afdragen en niet weten hoe ze daar uit moeten komen. Dat was met de BTW-regels voor artiesten, die in 2007 in twee besluiten gesplitst waren, ook niet eenvoudig geworden. Voor deze amateurgroepen is de nieuwe BTW-vrijstelling per 2012 een goede oplossing, want zij kunnen hiermee hun BTW-nummer opzeggen.

De vrijstelling is gebaseerd op art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB ("leveringen en diensten van sociale of culturele aard, mits de ondernemer geen winst beoogt en niet een ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen optreedt ten opzichte van ondernemers die winst beogen") en wordt verder uitgewerkt in art. 7 Uitvoeringsbesluit OB, waarin wordt verwezen naar Bijlage B. Amateurmuziek en -toneel staan vanaf 2012 in de punten 34 en 35 van deze Bijlage B (carnavalsverenigingen staan in punt 36); zie bijlage hiernaast. Het is niet nodig om een goedkeuring te vragen van de Belastingdienst, de vrijstelling is direct toepasbaar.

Onder het "niet beogen van winst" wordt verstaan dat er niet systematisch winst mag worden gemaakt en dat eventuele winst niet mag worden uitgekeerd, maar moet worden aangewend voor instandhouding of verbetering van de activiteiten van de amateurgroep.

Categorie: Diversen

« Terug