15-08-2012 / Artiesten en sporters in het nieuwe belastingverdrag met Duitsland - MBB 2012, nr. 7/8

In april j.l. heeft Nederland een nieuw belastingverdrag met Duitsland gesloten. Daarin staat nog steeds een artiesten- en sportersartikel, ook al heeft Nederland in februari 2011 in zijn nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid uitgesproken dat niet meer te willen. Duitsland wil dus niet mee in het afzien van heffen van elkaars (zelfstandige) artiesten, sporters en gezelschappen, terwijl Nederland dat eenzijdig al sinds 2007 doet voor Duitse artiesten en sporters die hier komen optreden.

Helaas is art. 16 in het nieuwe belastingverdrag een verslechtering, omdat vaker Duitse belasting zal worden geheven van Nederlandse artiesten, sporters en gezelschappen. Daartegenover staat dat de verrekening van Duitse belasting in Nederland (inclusief compensatieregeling) zal leiden tot volledige verrekening, waar de oude vrijstellingsmethode vaak minder opleverde dan in Duitsland was geheven.

Zie het bijgaande artikel in het Maandblad voor Belasting Beschouwingen (MBB) voor tekst en analyse.

Het verdrag moet nog worden besproken in het Nederlandse (en Duitse) parlement. Misschien dat daar nog het inzicht ontstaat dat zo'n apart heffingsartikel voor artiesten en sporters beter weggelaten kan worden, waardoor Nederlanders fiscaal vrijer in Duitsland kunnen optreden.

Zo niet, dan zou Nederland moeten overwegen om de heffing van loonbelasting opnieuw in te voeren voor (zelfstandige) Duitse artiesten, sporters en gezelschappen.

Geplande ingansdatum van het nieuwe belastingverdrag is 1 januari 2014.

« Terug