24-04-2012 / Tax Exemptions for EURO 2012 in Poland and Ukraine - European Taxation

In het juninummer van European Taxation (IBFD) verschijnt het artikel "Tax Exemptions for EURO 2012 in Poland and Ukraine", geschreven door Karolina Tetlak (Universiteit Warschau) en Dick Molenaar. Vandaag is deze publicatie online verschenen (zie hiernaast).

Het artikel bespreekt de bijzondere vrijstellingen die beide landen toestaan voor het Europees Kampioenschap voetbal dat van 8 juni t/m 1 juli 2012 in de twee landen gespeeld gaat worden. De meeste aandacht in het artikel gaat naar de belastingheffing van de voetballers, want volgens art. 17 van alle belastingverdragen van Polen en Oekraïne hebben zij het recht om belasting te heffen, maar de UEFA heeft bedongen dat dit niet zal gebeuren. Deze eenzijdige vrijstelling van bronheffing lijkt op de vrijstelling die Nederland sinds 2007 heeft voor buitenlandse artiesten, sporters en gezelschappen uit landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft.

Wel het recht om te heffen, maar dat toch niet toepassen. Het klinkt vreemd, maar het is heel positief want het neemt het risico weg van art. 17 van de belastingverdragen dat de sporters en artiesten in hun woonland onvoldoende of zelfs helemaal geen verrekening van de buitenlandse belasting kunnen krijgen. Eigenlijk moet art. 17 als uitzonderlijke regel verdwijnen, want dat bereikt zijn doel helemaal niet. Landen kunnen met een bronheffing voor artiesten en sporters uit niet-verdragslanden voldoende waarborg bieden dat er geen inkomsten weggesluisd worden naar belastingparadijzen.

De UEFA past dit niet alleen toe bij EURO 2012 maar ook bij de Champions League finales van 2011 (Londen), 2012 (München) en 2013 (Londen). En de IOC heeft vrijstellingen van bronheffing bedongen bij Canada (Winterspelen 2010) en Groot-Brittannië (Zomerspelen 2012).

Er zit één nadeel aan de belastingvrijstelling voor EURO 2012, namelijk dat in het belastingverdrag tussen Polen en Spanje de vrijstellingsmethode is afgesproken, waardoor de in Spanje wonende voetballers over de inkomsten van de wedstrijden in Polen niet alleen in Polen maar ook Spanje géén belasting hoeven te betalen. Double non-taxation dus. Slordig neveneffect, daar had beter over nagedacht moeten worden. Omdat in alle andere belastingverdragen de verrekeningsmethode is afgesproken doet dit effect zich daar niet voor.

 

« Terug