14-04-2012 / Article 17(3) for Artistes and Sportsmen: Much More than an Exception - INTERTAX

In het april nummer van het Engelse blad INTERTAX staat een artikel over de uitzondering van art. 17(3) in belastingverdragen, "Article 17(3) for Artistes and Sportsmen: Much More than an Exception", geschreven door dr. Dick Molenaar en dr. Harald Grams. De uitzondering geldt meestal voor gesubsidieerde artiesten en sporters, maar soms ook voor culturele uitwisseling of non-profitorganisaties. Art. 17(3) is geen officieel onderdeel van art. 17 van het OESO Modelverdrag, maar wordt genoemd als een optie in §14 van het Commentaar op Art. 17 OESO Model. Daarin doet de OESO ook een tekstvoorstel voor de uitzondering. Opvallend is echter dat art. 17(3) heel erg vaak gebruikt wordt, gemiddeld in 66% van de onderzochte belastingverdragen.

Nederland heeft art. 17(3) inmiddels in ongeveer de helft van zijn belastingverdragen opgenomen. Echter wel met veel variatie in de reikwijdte, zoals blijkt uit het overzicht van de Nederlandse belastingverdragen, dat hiernaast staat. Opvallend is dat in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid, die in februari 2011 werd gepubliceerd door het Nederlandse Ministerie van Financiën, met geen woord over art. 17(3) wordt gesproken.

De conclusie van het artikel is dat het een goede zaak is dat met art. 17(3) de problemen van de internationale belastingheffing voor gesubsidieerde artiesten en sporters worden weggenomen, maar dat het zou eerlijker zou zijn als dit ook voor niet-gesubsideerde artiesten en sporters zou gebeuren. Daarvoor heeft Nederland ook gekozen in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid.

 

« Terug