12-01-2018 / Commentaar NTFR 2018/11: Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding voetballer is niet in strijd met art. 1 EP

Categorie: Dienstbetrekking of ondernemerschap

« Terug