15-12-2016 / Intertax 2016/44/12: New Options to Restrict Article 17 for Artistes and Sportsmen

 


In het decembernummer van Intertax staat een artikel over de internationale belastingheffing van artiesten en sporters. De belastingverdragen bepalen dat zij mogen worden belast in de landen van de optredens en dat daartegenover in het woonland voorkoming van dubbele heffing moet worden verleend. Dat laatste gaat echter vaak mis.

De OESO geeft in het commentaar op art. 17 van het Modeloverdrag mogelijkheden om de reikwijdte te beperken, waardoor dit probleem zich minder voordoet. Het beste zou zijn om geen art. 17 op te nemen in belastingverdragen, want het land van het optreden houdt dan nog steeds het recht om te heffen van artiesten en sporters die proberen de belasting te ontwijken. Maar als landen niet zover zouden willen gaan hebben ze nu wel een paar alternatieven voor hun belastingverdragen om de scherpe kanten er af te halen:

  • Gewone werknemers uitsluiten van de bronheffing
  • Kostenaftrek en gewone belastingaangiften in het land van het optreden toestaan
  • Een minimumgrens van € 15.000 (of meer) opnemen
  • Gesubsidieerde artiesten en sporters vrijstellen
  • Grensoverschrijdende competities vrijstellen
  • Art. 17(2) beperkt opvatten, namelijk alleen als artiest of sporter zelf de eigenaar is van de rechtspersoon

Het artikel geeft ook een tekstvoorstel voor art. 17 in een belastingverdrag, waarin deze alternatieven zijn opgenomen.

Als landen de belangen van hun eigen artiesten en sporters met optredens in het buitenland serieus nemen, gaan ze gebruikmaken van deze alternatieven in hun nieuwe belastingverdragen.
 

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug